Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

…på SPLAB i Malmö om nätverkskulturens roll i revitaliseringen av städer.