Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

Karl Schögel har skrivit en fantastisk essä om de fragmenterade men ändå sammanlänkade platser som utgör och varje dag fortsätter att skapa Europa.