Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

P

Föredrag om ACTA imorgon. Idag pratar bland annat Oscar Swartz om FRA-lagen och ett antal webb-hippies om frihet. Howard Rheingold går på nu.