Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

Har inte skrivit något om FRA. Men här är en bra sida som sammanfattar argumenten FÖR FRA-lagen p åett pedagogiskt sätt

Visst, felaktig information kan snappas upp, men om den inte > innehåller något olagligt (vilket man inte kommer att överlämna till > polismyndigheten ändå, såvida man inte överlämnar det till > polismyndigheten) så ska det > förstöras, > såvida det inte kan vara av betydelse längre fram.