Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

The Archive from Sean Dunne on Vimeo. Arkiven dammar inte längre. Från att ha varit en undanskymd plats där historien hölls i minne har det förvandlats till den löftesrika källa där samtidens flöde av information och underhållning springer fram. - ur Sorlet från arkivet.