Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

Ting sammankomst sak sakfråga ting samlas kring en sakfråga ting samlas kring en sak ett “matter of concern”