Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

Sök i Googles index från 2001. MYCKET intressant att se hur begrepp som vi tar för givet idag saknade träffar då eller hade en helt annan betydelse. Testa t.ex. att söka på fildelningeller War on Terror.Diskursanalys