Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

Föreläsning från Malmö Högskola 10 December. Öppen, men del av en kurs i webbutveckling. Kör fullscreen för att se noterna - får gärna läsas som instruktioner för musik.