Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

Blev påmind på irc om en några år gammal diskussion på kungsholmskt ölhak om hur underbart absurda krogdiskussioner skulle försvinna/förändras ifall det fanns en googleknapp på krogen.