Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

Vad har finanskrisen, windows vista, bonusar, en traditionell utbildning, en alltför kaotisk miljö, en chef som lägger sig i och fria händer gemensamt? http://www.google.se/search?q=h%C3%A4mmar+kreativiteten