Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

Skapade just en Tumblr-blog på klangboten.tumblr.com. Skönt att ha nåt slaskigare att dumpa det dagliga flödet med kommentarer i samtidigt som den här bloggen kan användas för längre (och tyvärr glest förekommande) poster. Får integrera det hela med twitter på ett stiligt sätt. Visst borde man kunna få RT som tumblr-kommentarer?