Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

Har skrivit flera blogginläggs mängd text i kommentarerna på det här inlägget hos Intensifier: http://christopherkullenberg.se/?p=1389 Diskussionen föregås kommentarer hos Copyriot: http://copyriot.se/2010/02/22/for-kvasiradikalismen/ Och i en padda: http://piratepad.net/ontologi