Magnus Eriksson bio photo

Magnus Eriksson

Internet and beyond. Pre-modern, post-human, para-academic.

Email Twitter Github Zotero

Long Posts

Long Posts.

Meta Posts.

English.

2014

2013

Piracy, Code and Law

Presentation about control, code, immaterialization and law and piracy as the disturbance of the flow of control.

Kurz om Luhmann

Läsanteckningar kring "Domination without a subject" av Robert Kurz

Hot Line Riot 17 September 1982

On September 17th 1982 a thousand young people gathered in the Rålambshovs park in Stockholm seemingly without purpose. The police attacked the crowd which t...

Heta linjen-upploppet 17 september 1982

Den 17e september 1982 samlades ett tusental ungdomar i Rålambshovsparken till synes utan syfte. Polis gick till attack och stenkastning utbröt. Man menade a...

Arbetsdefiniton av cybersecurity

Försöker utröna vad som egentligen menas med cybersecurity och var dess gränser går i ett samhälle med allnärvarande datorsystem

Enabling Platforms

Fablabs och andra "enabling platforms" måste gå utanför sig själva och initiera större samhällsomvandlingar för att kunna lösa de problem med deltagande som ...

Conspiracies for Good

Critical take on the philosophy of conspiracy from Julian Assange with examples from The Wire (includes SPOILERS).

Accelerationism blev realtidspadda

@macdeleuzianskapadeen paddasom hakade isenaste inlägget om accelerationism. Jag skrev en lång kommentar på den paddan som jag återpublicerar här. Den står s...

On the Pirate Bay in Florence

In the end of May I was in a panel debate in Florence at the Terra Futura festival. The festival was mostly about ecological issues but it also had an intern...

Smitta och plattform

Det här inlägget är ett utvecklande och invecklande av en kommentar på copyriot. Inlägget handlade om länkning, kollektiv i bloggar och individualitet i blog...

Fighting the 3D Reptiles

This post will be an english summary and extension of my talk at festa dei pirati in Rome, Italy on the 20th of March. It was called “Fighting the 3D Reptil...

Prosumerspyan

I mitt arbete på Interaktiva Institutet har jag rest på en hel del konferenser ordnade av diverse EU-finansierade forskarcommunities inom det EU kallar “Futu...

Transitio Clinic

(Summary of a clinic, a deppening and intimate format giving warm associations to Guattari and SPK, about Piratbyrån at the Transitio festival here in Mexico...

Transitio symposium

(Talk given at transitio_mx 09) I will begin to introduce myself and Piratbyrån, the bureau for piracy. And use our development as an entry point to talk abo...

Något händer med webben just nu

Något händer med webben just nu. I vakuumet innan google waves impact. Från flera håll dyker det upp tankar och tinkande som försöker knyta ihop webben. Bort...

Making things talk

Text på webben börjar nå perfektion. I det närmaste helt strömmande, förflyttnings- och modifierbart. Den kan existera var som helst i vilken form som helst....

YAHP (Yet Another Heidegger Post)

Graham Harman är amerikansk filosof verksam vid universitetet i Kairo som är en del av filosofi- och bloggnätverket som går under namnet speculative realism ...

Om kritik mot web 2.0

I Milano tidigare i sommar träffade jag Ippolita, ett kollektiv som nyligen kommit ut med en liten folder med korta stycken som mynnar ut i en slags kritik a...

STS 101

Vad har vi här då? Jo, en överblick över Science and Technology Studies (STS) och hur det har utvecklats i Storbritannien sedan 1960-talet efter en artikel a...

Trassel och flykt: medier i Ghana

Från Don Slater och Janet Kwami kommer studien “Embeddedness and escape: Internet and mobile use as poverty reduction strategies in Ghana”. Studien handlar o...

Presentation in Milan: Hackmeeting 2009

This is a re-write of the presentation I held at the Hackmeeting in Milan last Saturday. As I had already published the other two presentations I decided to ...

Råd till nästa veckas ambassadörer

Nästa vecka bär det alltså av till Venedigbiennalen med projektet Embassy of Piracy. Men vad innebär det egentligen att skapa en ambassad för internet och va...

Overheadfestival del I: Verena Kuni

Den senaste veckan och veckan som kommer har det varit och är det overhead-festival i Malmö. Festivalen beskriver sig som “ en internationell mediekonstfesti...

Internet noll - Del 3. Att måla med data

Neil Gershenfeld talar i föredraget längst ner på den här sidan mer utförligt om hans koncept internetnoll som jag berörde i tidigare inlägg. Neil jobbar vid...

Internet noll - Del 2. Fel moln!

Ett lågintensivt, mikroskopisk, distribuerat och gemensamt internet noll, enklare och långsammare, men mer hållbart? Parallellt med ett högintensivt med hier...

Lundblad om Heidegger II

Här fortsätter parasiteringen på Lundblands inlägg om Heidegger. Vi börjar med att följa informationsteknologins avslöjande ända in i människan. Biologin och...

Transmediale: Shuffle = Terror

Jag och Daniela höll på Transmediale tog sin utgångspunkt i det fiktiva men möjliga mötet mellan IFPIs VD John Kennedy och S23K i samband med rättegången mot...

Goro Tronsmo pluggar s23x

Det har varit teaterfestivalen MITDEMO-08 i Malmö. Jag kommer inte göra ett referat av den, däremot knyta an till ett demo (någonstans mellan föreläsning och...

Efter s23m - ännu inte i ordning

Pluggar in Walter Benjamin i minnen från s23m. Det jordiska; dräkten, vibrationerna, fordonets tyngd, ledningarna, elektricitet, dygnsrytmen, övernattningen,...

Ownership and Belonging

Nedan följer fri omarbetning av anteckningarna inför presentationen på horitzo.tv. För er som känner till Piratbyrån och svensk fildelnings-debatt finns det ...

SPLAB III - Torsdagen

Sista inlägget om SPLAB handlar om sista dagens föreläsningar. Två föreläsningar blev till anmärkningar. Torsdagen började med Ezio Manzini - italiensk desig...

Om den tillfällige besökaren

Rasmus på Copyriot skrev ett inlägg om min presentation på SPLAB med intressanta synpunkter som jag nystar vidare i här. Det första CR kommenterar är uppdeln...

SPLAB II - Diskussionen

Det här inlägget kommer behandla diskussionen som skedde vid SPLAB efter presentationen av texten i förra inlägget. En till stora delar bra diskussion som på...

SPLAB I - Presentationen

Första inlägget från SPLAB-konferensen som alltså var ett tredagars-evenemang i Malmö 6-8 maj. SpontanLab (Laboratoriet för Spontankultur) är ett forsknings-...

Remember Everything - Stiegler och GTD

Jag har spenderat senaste dagen med att försöka få ordning i myllret av anteckningar som är utspridda på datorn, i googles webapplikationen och i undangömda ...

Pre-Transmediale

Ett inlägg skrivet efter en förhandsvisning av ett antal videoverk som ska visas på Transmediale08. Sammanställt en månad senare. I flera av verken som visad...

Tillbaka till fildelningsdebatten

Jag kan inte motstå att kommentera några av de punkter som Anders Ekström tar upp i Sydsvenskan när han synar upphovsrättskritikernas “tunna argumentation”. ...

Unfinished aestethics

Som vi såg i förra inlägget så införde vi ett till lager i diagrammet som gör att vi inte enbart fokuserar på verk och slutprodukter. De streckade linjerna r...

2006

READ||WRITE

Paper + presentation framförd vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund

Skiftet

“Vad händer när electronica-artister får arbeta enligt de strikta tidsmässiga former som har karaktäriserat industriarbete i decennier?”

BRNO

Speech for Piratbyrån @ Bzoom festival in Brno, Czech rep. Powerpoint slides can be found here Piratbyrån Piratbyrån is a cluster with fuzzy borders, a netwo...

Författarfunktionären

Författarens död syftar inte på att författarfunktionen förlorat sin poäng, att ett verk skapas av sig självt eller att “vi” försvunnit ur språket. Vad som d...